SmartRooms - automatizace hotelu

Popis projektu

Automatizace hotelového pokoje v rámci projektu SmartRooms umožňuje přístup do pokoje bez klíče či magnetické karty s využitím přístupového PIN kódu. Základní jednotkou je dotykový displej instalovaný u vstupních dveří pokoje sloužící k zadání PINu. Displej zobrazuje číslo pokoje a další informace pro klienty či personál hotelu, například požadavky Nerušit či Uklidit pokoj, informace o směru úniku při požáru. Personálu hotelu umožňuje evidovat úklid pokojů, vést knihu závad a zobrazit obsazenost pokoje. Řešení lze doplnit o automatické řízení vytápění či klimatizace pokoje, ovládání osvětlení či integrovat s celou řadou technologií.

Společně se systémem SmartHotel představuje novou dimenzi provozování hotelu v 21. století.

Služby

Automatizace hotelů a budov
Dispečerské řízení výroben FVE
Provoz IS a ICT technologií
Vývoj a implementace informačních systémů

Realizace

2020 - 2022