ŽBPS / RCN-Manager

RCN Manager

Popis projektu

Železniční Bezdrátová Přenosová Síť je koncipována jako síť s centralizovaným přístupem mobilních prostředků do pevné sítě prostřednictvím centrální komunikační brány. Tato komunikační brána zajišťuje zabezpečený přístup k síti jednotným způsobem pro všechna koncová zařízení, umožňuje dálkovou správu komunikačních terminálů instalovaných na hnacích drážních vozidlech a na základě překladu adres a jmenných konvencí zajišťuje směrování konkrétních datagramů příslušným aplikačním serverům či koncovým zařízením. Správa ŽBPS je zajištěna pomocí aplikace RCN Manager.

Služby

Dispečerské řízení výroben FVE
Provoz IS a ICT technologií
Vývoj a implementace informačních systémů

Realizace

2017 - 2019