Referenční projekty

Dispečerské řízení výroben OZE

Kompletní řešení pro připojení např. fotovoltaických elektráren nad 100 kWp k distribuční síti umožňuje regulaci měničů výrobny na základě povelů z dispečinku ČEZ Distribuce, EG.D, PRE, LDS či výstupu přijímače HDO stupňovitě v režimu 0%, 30%, 60% a 100%. Na dispečink jsou přenášena naměřená data o spotřebě OM, výrobě FVE, stavy rozpadového místa a jističů, působení ochran, venkovní teplota, osvit a podobně. 
Řešení je založeno na řídící a komunikační jednotce ELVAC RTU 7MC3-D, PLC automatech a elektroměrech Siemens. Komunikace s měniči FVE probíhá standardně protokolem Modbus TCP/RTU či bezpotenciálovými kontakty. Data o výrobě a spotřebě odběrného místa jsou získávána z elektroměrů s protokolem Modbus TCP. Na přání zákazníka zajistíme regulaci výroby FVE pro minimalizaci přetoků do distribuční sítě, omezení přetoků či záporné výkupní ceně elektrické energie dle denního trhu (SPOT) či regulaci jalového výkonu.

Řešení je vhodné i pro projekty sdružující v jednom odběrném místě více dílčích výroben například na jednotlivých objektech rozsáhlých firemních areálů. Předností našich řešení je vzdálený přístup pro oprávněné osoby k zobrazení aktuálního stavu zařízení a archivu naměřených hodnot odkudkoli pomocí WWW prohlížeče. Všechna řešení umožňují vzdálenou konfiguraci a monitoring. Dodáváme i řešení pro regulaci zdrojů do 100 kWp a nad 1000 kWp.

Dispečerská řízení splňují požadavky na kybernetickou bezpečnost a komunikační protokol IEC60870-5-104. Výroba do 4 týdnů. Návrhy technického řešení do 3 dní.

SmartRooms - automatizace hotelu

Automatizace hotelového pokoje v rámci projektu SmartRooms umožňuje přístup do pokoje bez klíče či magnetické karty s využitím přístupového PIN kódu. Základní jednotkou je dotykový displej instalovaný u vstupních dveří pokoje sloužící k zadání PINu. Displej zobrazuje číslo pokoje a další informace pro klienty či personál hotelu, například požadavky Nerušit či Uklidit pokoj, informace o směru úniku při požáru. Personálu hotelu umožňuje evidovat úklid pokojů, vést knihu závad a zobrazit obsazenost pokoje. Řešení lze doplnit o automatické řízení vytápění či klimatizace pokoje, ovládání osvětlení či integrovat s celou řadou technologií.

Společně se systémem SmartHotel představuje novou dimenzi provozování hotelu v 21. století.

Hotelový systém SmartHotel

Komplexní systém SmartHotel umožňuje provoz hotelů s minimálními nároky na personál. Řešení pokrývá celý životní cyklus od objednávky služeb či voucheru, elektronickou komunikaci s klientem před, během i po ukončení pobytu. Součástí je aplikace Rezervační samoobsluha umožňující správu rezervace klientem, vyplnění ubytovaných osob, získání PINu kódu pro vstup do objektu i do pokoje, online objednávky wellness služeb, úhrady čerpaných služeb, online Check-in i Check-out. Exporty pro cizineckou policii, vedení knihy hostů, vytváření daňových dokladů, účetní exporty a rozsáhlý reporting pro provozní personál i management hotelu.

RCN Manager

ŽBPS / RCN-Manager

Železniční Bezdrátová Přenosová Síť je koncipována jako síť s centralizovaným přístupem mobilních prostředků do pevné sítě prostřednictvím centrální komunikační brány. Tato komunikační brána zajišťuje zabezpečený přístup k síti jednotným způsobem pro všechna koncová zařízení, umožňuje dálkovou správu komunikačních terminálů instalovaných na hnacích drážních vozidlech a na základě překladu adres a jmenných konvencí zajišťuje směrování konkrétních datagramů příslušným aplikačním serverům či koncovým zařízením. Správa ŽBPS je zajištěna pomocí aplikace RCN Manager.